Taeyeon World Tour 2013 in Hong Kong Fancams

A few fancams from Girl’s Generation World Tour 2013 in Hong Kong last weekend.

Source: Sosius.HK & CheerfulOne & TangPa