Taeyeon Korean Music Wave Bangkok (5 pics)

Photos from the Korean Music Wave Concert at Bangkok Rajamangala Stadium on April 7, 2012. MC Taeng!!!

SNSD Taeyeon Korean Music Wave Bangkok emcee

SNSD Taeyeon Korean Music Wave Bangkok emcee

SNSD Taeyeon Korean Music Wave Bangkok emcee

SNSD Taeyeon Korean Music Wave Bangkok emcee

SNSD Taeyeon Korean Music Wave Bangkok emcee

Source: PreciousTY (Kr) & Tangpa (Kr)